“Sanksiya qərarı sürpriz deyil, bizim reaksiyamız da olacaq” –

Moskvanın Avropa İttifaqının sanksiya qərarına münasibəti
02 Mart 2021 - 01:05
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 11, 2020: A view of the offices of the Russian Foreign Ministry in Smolenskaya Square. Valery Sharifulin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âèä íà çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ íà Ñìîëåíñêîé ïëîùàäè. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

“Moskva Avropa İttifaqının yeni fərdi sanksiyalarına qarşılıqlı reaksiya verəcək”.

Azpost.info bildirir ki, bu sözləri Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Qruşko jurnalistlərə deyib.

“Bizim tərəfdən reaksiya olacaq”-deyə Qruşko vurğulayıb.

O qeyd edib ki, Avropa İttifaqının sanksiya qərarı Moskva üçün sürpriz olmayıb. “Belə fəaliyyət ikitərəfli münasibətlərə dağıdıcı təsir göstərir. Avropa Birliyi tamamilə doöru olmayan yolla getməkdə davam edir. Bu ikitərəfli münasibətləri dağıdan dalandır. Heç bir halda Avropa ölkələrinin maraqlarına cavab vermir”-deyə Qruşko vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Rusiyalı müxalifətçi bloqer Aleksey Navalnının həbsi ilə bağlı Moskvanın yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiya tətbiq edilib.

Sanksiya altına düşəcək şəxslərin adları martın 2-də açıqlanacaq.