İsrail HƏMAS-ın iki əsas fiqurunun öldürüldüyünü açıqladı

12 May 2021 - 10:16
JERUSALEM, ISRAEL - JUNE 8, 2018: A serviceman seen by the Western Wall. Valery Sharifulin/TASS Èçðàèëü. Èåðóñàëèì. Èçðàèëüñêèé ïîëèöåéñêèé ó Ñòåíû Ïëà÷à. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

İsrail ordusu HƏMAS kəşfiyyatının iki əsas fiqurunun məhv edildiyini açıqlayıb.

TASS agentliyi xəbər verir ki, bu barədə məlumat İsrail Müdafiə Nazirliyinin “Twitter” səhifəsində yerləşdirilib.

“Bizim qırıcılarımızın köməkliyi ilə HƏMAS kəşfiyyatının əsas fiqurları; HƏMAS hərbi kəşfiyyatının Təhlükəsizlik şöbəsinin rəhbəri Hassan Kaodci və onun müavini, əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəhbəri Vali İssanı neytrallaşdırıb”, – deyə İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib.