Tolerantlıq dövlət quruculuğunun əsas göstəricilərindən biridir

06 Mart 2021 - 10:00
Azərbaycan dünya dövlətləri tərəfindən fərqli xalqların, müxtəlif konfessiya nümayəndələrinin sülh, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində  birgə yaşadığı ölkə kimi qəbul edilir və tanınır.

Tolerantlılıq, multikultural dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq, ayrı-ayrı xalqların birgə yaşayışına, onların milli-mədəni adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşaraq qorunub saxlanılmasına lazımı şəraitin yaradılması hüquqi-demokratik dövlət quruculuğunun ən əsas göstəricilərindən biridir.

Azərbaycan hər zaman qonşu dövlətlərlərlə sülh şəraitində yaşayıb, normal qonşuluq siyasəti yürüdüb. Heç bir dövlətin ərazisinə, torpaqlarına qarşı iddialar ilə çıxış etməyib. Amma bütün bunlara baxmayaraq qonşu dövlət olan Ermənistan hakimiyyəti zaman-zaman öz qondarma tarixi xülyalarına qapılaraq,  Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları ilə çıxış etmiş və işğalçılıq siyasətini həyata keçirməklə 30 ilə yaxın bir müddətdə  Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağımızı işğal altımnda saxlamağa nail ola bilmişdi. Azərbaycan beynəlxalq siyasi arenada işğalçı tərəfin sülh yolu ilə bu torpaqları geri qaytarması üçün çox son ana qədər cəhd etdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, düşmən bunu dəyərləndirə bilmədi və sonda yeganə həll yolu olan müharibə varinatı işə salındı.

Bütün dünyaya bəlli olan 44 günlük Vətən Müharibəsində Qalib Azərbaycan Ordusu öz gücünü göstərərək işğal altında olan tarixi el-obamızı, Qarabağımızı bizlərə qaytardı. Çox gözəl başa düşüləndir ki, müharibənin baş verməsi, əsassız torpaq iddiaları, xalqların düşmənçilik münasibətində yaşaması Ermənistanın sadə vətəndaşlarının arzu və istəyi ilə baş verməmişdi. Bütün bu işğalçı siyasət, erməni lobbisinin maliyyə dəstəyi ilə  hakimiyyətə gəlmiş dairələrin öz havadarlarına sadəcə xidməti idi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu gün azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşayışını görüb müşahidə edə bilərik. Bu kimi dövlətlərə Rusiyanı, Ukraynanı, İranı və qardaş Türkiyəni misal göstərə bilərik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda da erməni xalqının minlərlə nümayəndəsi azad, sərbəst yaşayır. Bu gün də onların Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi normal yaşayışları üçün heç bir problem yoxdur. Bu münasibətlərin korlanmasında maraqlı olan yalnız erməni hakim dairələri və onların havadarları, erməni lobbisidir. Həmin qüvvələr bu düşmənçilik toğumunu hələ də səpməkdə davam edirlər. Artıq bu gün media orqanlarından görürük ki, bu siyasət çox gedə bilməz. Meydanlara çıxan, haqqını tələb edən sadə erməni xalqı həqiqəti dərk edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən dövlət siyasətimiz həmçinin onu hesablanıb ki, həmin ərazilərdə normal həyat şəraiti yaradıldıqdan sonra məcburi köçkünlərimizin öz doğma yurdlarına, öz evlərinə dönüşü mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Qarabağ regionunda həyat öz normal axarına qovuşacaqdır. Xalqlar arasında dostluğa nail olmaq üçün xüsusilə Ermənistan hökuməti konstruktuv addımlar atmalı, bu məsələdə ən çox maraqlı tərəf onlar olmalıdır. Onlar bizimlə birgə yaşamağın mümkünsüzlüyü ilə bağlı fikirlərdən birdəfəlik əl çəkməlidirlər. Çünki Azərbaycan bu torpaqların şəriksiz sahibi, regionun güc mərkəzidir. İnanıram ki, bu istiqamətdə aparılan danışıqlar xalqlar arasında sülhün möhkəmləndirilməsinə təkan verəcəkdir.

Vüqar Aslanov

 Neftçala