İnzibati icraatın başlanılması üçün ərizə necə yazılmalıdır?

“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 28.1.1. maddəsinə əsasən fiziki şəxslər inzibati orqanlar tərəfindən insan hüquq və azadlıqlarına əməl olunması hallarında İnzibati icraatın başlanılması ilə bağlı ərizə göndərmək hüququna malikdirlər.

Ərizə maraqlı şəxs tərəfindən həmin ərizədə qaldırılmış məsələ ilə əlaqədar inzibati akt qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan müvafiq inzibati orqana şəxsən, poçt rabitəsi vasitəsilə, yaxud elektron üsulla göndərilə bilər. Ərizələr qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada – yazılı formada təqdim olunur.

Ərizədə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

– ərizəçinin müraciət etdiyi inzibati orqanın adı;

– ərizəçi fiziki şəxs olduqda onun soyadı, adı, atasının adı və ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumatlar;

– ərizə hüquqi şəxsin adından verildikdə onun adı və hüquqi ünvanı;

– tələbin qısa məzmunu;

– ərizənin tərtib edildiyi tarix və ərizəçinin imzası;

– ərizə hüquqi şəxsin adından verildikdə hüquqi şəxsin rəhbərinin və ya nümayəndəsinin imzası və hüquqi şəxsin möhürü;

– ərizəyə əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı.

– Təqdim olunması qanunla nəzərdə tutulmuş ərizəyə qoşma kimi əlavə olunur.

Ərizə qanunun tələblərinə cavab vermədikdə, inzibati orqan ərizədə həmin tələblərə uyğun olaraq düzəlişlərin edilməsi üçün qısa müddət təyin edir və formal tələblərə əməl olunmamasının hüquqi nəticələrini ərizəçiyə izah edir. İnzibati orqan daxil olmuş ərizəni qəbul etməli və həmin gün qeydiyyata almalıdır. İnzibati orqan ərizənin qəbul edildiyi gündən ən geci üç gün müddətində ərizənin qeydiyyat tarixi və nömrəsi haqqında ərizəçiyə arayış verməyə və ya göndərməyə borcludur.

Bu məqalə “Tolerantlıq” Sosial Araşdırmalar İB Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Aktiv Gənclər Təşəbbüsü” layihəsi çərçivəsində dərc edilir.

Əvvəlki məqalə

“Maaşları ödəmək üçün ayda 7 milyard dollar lazımdır” –

Sonrakı məqalə

Prezident Gürcüstanın iqtisadiyyat nazirini qəbul edib