Akademik Milli Dram Teatrının oktyabr- REPERTUARI

Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı bu ay maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

1 oktyabr – “Ölülər”

5 oktyabr – “Küknarlara məktub”

6 oktyabr – “Ah, bu uzun sevda yolu”

7 oktyabr – “Şah Qacar”

8 oktyabr – “Xanuma”

12 oktyabr – “Manqurt”

13 oktyabr – “Şükriyyə”

14 oktyabr – “Cəhənnəm sakinləri”

18 oktyabr – “Qarabağnamə”

20, 21, 27 oktyabr – “Dantenin yubileyi”

28 oktyabr – “Göyçək Fatma”, “Dəli yığıncağı”

29 oktyabr – “Məlikməmməd”, “Filumena Marturano”

Əvvəlki məqalə

Biz şəhidlər verərək BMT-nin qətnamələrinin icrasını təmin etdik

Sonrakı məqalə

Bu gün Cənubi Qafqazda sülh dövrünə qədəm qoya bilərik