“Taliban rəsmiləri ilə səfirliyimiz vasitəsilə əlaqə saxlayırıq” –

Rusiya XİN
16 Avqust 2021 - 13:48
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 11, 2020: A view of the offices of the Russian Foreign Ministry in Smolenskaya Square. Valery Sharifulin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âèä íà çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ íà Ñìîëåíñêîé ïëîùàäè. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Rusiya Kabuldakı səfirliyi vasitəsilə Talibanın rəsmi şəxsləri ilə əlaqə saxlayır.

Azpost.info bildirir ki, bu sözləri Rusiya prezidentinin Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zamir Kabulov Röyter-ə bildirib.

Onlar Kabulda danışırlar. Hazırda orada bütün əlaqələr qurulur. Səfirlik bu işlə məşğuldur”.

Taliban qüvvələri Rusiya səfirliyini mühafizə etmək üçün binaya mühafizə göndəriblər. “Hər şey sakit şəraitdə keçdi. Onlar gəldilər və səfirliyi qoruma altına aldılar”.