“Hələki Bakı və İrəvandan hər hansı reaksiya yoxdur” –

Rusiya XİN
20 May 2021 - 14:45
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 11, 2020: A view of the offices of the Russian Foreign Ministry in Smolenskaya Square. Valery Sharifulin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âèä íà çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ íà Ñìîëåíñêîé ïëîùàäè. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

“Ermənistan və Azərbaycan müraciət edəcəkləri təqdirdə Rusiya iki ölkənin sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı komissiyasına məsləhət verməyə hazırdır”.

Azpost.info bildirir ki, bu barədə Rusiya XİN müavini Andrey Rudenko “Valday” Klubunda deyib.

“Hələki Bakı və İrəvandan bununla bağlı hər hansı reaksiya yoxdur. Rusiya prosesə məsləhətçi kimi kömək etməyə hazırdır“-deyə Rudenko vurğulayıb.

Rusiya XİN rəhbəri Lavrov bəyan edib ki, Moskva demarkasiya ilə bağlı məsələdə vasitəçi kimi çıxış etməyə hazırdır.