“Sərhəddəki insidentlərin Dağlıq Qarabağ probleminə aidiyyəti yoxdur” –

Rusiya XİN-dən açıqlama
26 May 2021 - 17:47
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 11, 2020: A view of the offices of the Russian Foreign Ministry in Smolenskaya Square. Valery Sharifulin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âèä íà çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ íà Ñìîëåíñêîé ïëîùàäè. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

“Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən insidentlərin Dağlıq Qarabağ probleminə birbaşa aidiyyəti yoxdur”.

Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu insidentin əsas səbəbi SSRİ dövründən miras qalan, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin beynəlxalq hüquqi cəhətdən formalaşmamasıdır: “Hesab edirik ki, bu cür problemi istisnasız olaraq sülh və danışıqlar yolu ilə həll etmək lazımdır. Rusiya buna hər cür kömək etməyə hazırdır”. (APA)